Nyhetsarkiv

5 tips för skonsam överkörning vid konflikthantering

Kompromiss är inte alltid det bästa alternativet vid konstruktiv konflikthantering. Det viktigaste är inte att till varje pris komma överens, utan att fatta beslut som är bra och nödvändiga. Ibland kan man helt enkelt inte nå samförstånd utan måste köra över den andra - till priset av förlorat förtoendekapital. Hur kan man då göra det så skonsamt som möjligt?

Artikel av Malin Ung i Edge HRs Insights, läs hela artikeln här>>

 

Nytt samarbete med Advantum Kompetens

Advantum Kompetens AB erbjuder både öppna utbildningar och företagsinterna lösningar inom ledarskap, kommunikation, pedagogik, medarbetarskap, HR, arbetsmiljö och arbetsrätt. De öppna programmen finns i Stockholm, Göteborg och Malmö, företagsinterna levereras i hela Norden och ett bibliotek av e-learning-moduler inom dessa områden är under uppbyggnad. 

HR Skills fått äran att hålla ett antal öppna utbildningar i samarbete med Advantum Kompetens; Avtala om avslut av anställning, Grundläggande arbetsrätt, Lönekartläggning i praktiken och Crash Course HR för icke-HR.

 

Konflikthantering och svåra samtal

En stor del av din vardag som ledare handlar om kommunikation och samtal. För att skapa bästa tänkbara förutsättningar för dig och dina medarbetare att utveckla trygga, öppna relationer – och därmed goda resultat – är din förmåga att kommunicera avgörande. Särskilt viktigt är det att kunna hantera intressemotsättningar och konflikter, som alltid finns på en arbetsplats, på ett konstruktivt och professionellt sätt.

Konflikthantering & svåra samtal - utbildning med skådespelare och interaktiv teater hos Företagsuniversitetet 8-9 november
 

Framgångsrik förändringledning

Förändring är numera ett konstant tillstånd i de flesta verksamheter. Det kan skapa osäkerhet, otrygghet och frustration, både hos dig som ledare och hos dina medarbetare. Utmaningen ligger i att leda dig själv och dina medarbetare från ett naturligt motstånd - till ett engagemang och ett ägarskap. Lyckas du med det ökar dina chanser att nå målen, skapa bestående effekter och en kultur där man arbetar med ständiga förbättringar.

Framgångsrik förändringsledning - utbildning hos Företagsuniversitetet 10 oktober
 

Mindre snack och mer verkstad - fem tips för ditt arbetsmiljöarbete

Några konkreta tips för att visa att 2018 är ett handlingens år:

 • Praktisk träning i civilkurage/mod
 • Chefens viktigaste arbetsuppgift – vara en förebild
 • Rekrytera bara personer som kan säga nej
 • Inför ego-timme
 • Kräv ansvar av alla


Artikel av Malin Ung i Edge HRs nyhetsbrev HR i Fokus, läs hela artikeln här>>
 

How to HR - halvdagsutbildning för VD:ar

"Ni har affärsidén och planen, men för att komma någon stans (dit ni vill) måste ni bli fler." Uminova Innovation och Biotech Umeå presenterar tillsammans med Malin Ung sju tips "How to HR" för VD:ar och blivande VD:ar i mindre bolag.

5 oktober erbjuds också en halvdag  om HR för samma målgrupp med fokus på att ge en grundläggande och övergripande bild av arbetsgivarens och VD:s ansvar inom framför allt arbetsrätt och arbetsmiljö. Utbildningen hålls i samarbete med Parö Consulting ABSeptember 2017
 

Två nya spännande HR-kurser på Företagsuniversitetet i höst

"Utveckla ett konsultativt arbetssätt för HR" lär dig koppla HR-initiativ till organisationsens mål och utmaningarr samt att utveckla ett verksamhetsnära och professionellt samarbete med chefer och ledning. "Förebygga och hantera misskötsel på arbetsplatsen" handlar om att bygga hållbart ledarskap och göra rätt från början samt att hantera bristande kompetens och prestation både professionellt och arbetsrättsligt korrekt. Augusti 2017

 

Vad krävs för att skapa långtidsfriska och välmående medarbetare? Malin Ung intervjuas av tidningen WE

Tidningen WE - om en hållbarare industri - ges ut av Standard Solutions Group, SSG. Nr 1/2016 hade tema "Det friska företaget" och då intervjuades Malin Ung om hennes erfarenheter kring att skapa långtidsfriska och välmående medarbetare och företag.

Det finns ingen quickfix, säger hon. Man måste skapa en grundläggande plattform inom företaget där hälsa och hållbarhet är givna inslag. Läs hela artikeln här>>

Januari 2016


Seminarieserie för småföretagare

Det finns mycket att ta i beaktande när småföretagare står inför en nyrekrytering. I det mindre företaget kan en anställning av en ny medarbetare utgöra en stor skillnad för verksamheten.

NyföretagarCentrum Östra Sörmland arrangerar en seminarieserie i fyra fristående delar för småföretagare som vill växa. Del tre handlar om att anställa och gästas av en representant från skatteverket samt HR-experten Malin Ung.

November 2015

Att hantera misskötsel
Feb 2015
Sedan hösten 2014 håller Malin Ung en grundläggande och praktiskt inriktad utbildning hur man som chef bäst förebygger och hanterar misskötsel. Utbildningen är en heldag och innehåller bl a hur man hanterar medarbetare med samarbetsproblem, bristande kompetens eller som slarvar med arbetstiderna. Teoripass varvas med gruppövningar, case, AD-domar och diskussioner. Utbildningen genomförs i Edge HR's regi.
 

Medarbetarens skyldigheter enligt anställningsavtalet
Dec 2014
Företagsuniversitetet, där Malin Ung håller utbildningar, bjuder på kunskap. I korta filmer berättar olika kursledare och föreläsare om ämnen som de undervisar i. Malin som bl a håller kurser i arbetsrätt, berättar här om medarbetarens skyldigheter i anställningsavtalet.
 

Mingelskola på Framstegsdagen 2014
Maj 2014
Framsteg arrangerar för tredje året i rad Framstegsdagen. Utöver det ordinarie programmet där ett flertal kunder berättar om sina erfarenheter bjöds också på en mingelskola för alla deltagarna. Mingelskolan genomfördes av Malin Ung innan första rasten och till sin hjälp hade hon ett antal kollegor med på scen som skådespelare. Klicka på bilden för att se en kort film från Framstegsdagen.

Hur skapar vi långtidsfriska och välmående medarbetare och företag?
April 2014
Dagens statistik visar på en ökad ohälsa i arbetslivet. Enligt Försäkringskassan ökar antalet anmälda sjukskrivningar, inte minst på grund av fler psykiska diagnoser. Även anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro och arbetssjukdomar som följd, ökar sedan flera år tillbaka enligt Arbetsmiljöverkets statistik.

Frågan är hur vi kan må så dåligt när vi har det så bra? Under de senaste åren har vi rent materiellt sett fått det mycket bättre men mår trots det ofta sämre. Vår ökade levnadsstandard leder till ”fellevnad” istället för ”vällevnad”. Forskare är eniga om att minst 50 procent av all ohälsa i åldrarna upp till 65 år, kanske så mycket som upp till 75 procent, beror på vår egen livsstil. Vi gör oss själva sjuka genom det sätt vi lever på. Vem har ansvar för detta undrar jag? 

Läs Malin Ungs artikel i EdgeHR's nyhetsbrev HR i Fokus här>>

Utmärkelse Bästa kurslärare!
Mars 2014
Gnesta Företagsutveckling har just avslutat sitt kompetenshöjande projekt som riktat sig till regionens små- och soloföretagare. Företagare och anställda har erbjudits att växa i sina professionella roller för att framgångsrikt kunna driva företag. HR Skills och Malin Ung har deltagit i projektet och har hållt ett antal utbildningar inom HR för små- och soloföretagare.

Vid projektavslutet i januari delades ett antal utmärkelser ut och vi kan stolt berätta att Malin Ung utsågs till bästa kurslärare. Vi är mycket glada för denna fina utmärkelse, tack!

Spännande uppdrag pågång!
Mars 2014
HR Skills har många förfrågningar och spännande uppdrag på gång nu i vår. Här är ett urval:
Artikel om den psykosociala arbetsmiljön ska skrivas till HR i Fokus, nyhetsbrev från Edge HR. För Edge HR ska också hållas en öppen arbetsmiljöutbildning för skyddsombud i mars.

En heldagsutbildning i medarbetarsamtal inom ramen för ett aspirantprogram i en kommun genomförs i slutet av mars i samarbete med Utbildningsgruppen. Utländska chefer i kosmetika branschen vill ha en crasch course i Swedish Labor Law. Genomförs i april i samarbete med ID Entity. Dina Försäkringar går vidare och utbildar nu även medarbetare i arbetsmiljö. Uppstart i april.
 

Lönekartläggning över hela landet
November 2013
HR Skills och Malin Ung har sedan en tid tillbaka hållit utbilningar i Lönekartläggning i Stockholm i samarbete med Edge HR. From våren 2014 har samarbetet utökats och utbildningen kommer att hållas i både Malmö och Göteborg.

Intresset för utbildningar i Lönekartläggning är stort, inte minst för att det är på förslag att Lönekartläggning ska genomföras varje år istället för som nu, vart tredje år. HR Skills tackar för det utökade förtroendet!


Lag & Avtals Lönedag 2013
November 2013
För femte året i rad arrangerar Lag & Avtal sin årliga Lönedag och Malin Ung föreläser i år om individuell lönesättning som framgångsfaktor. Lönedagen går av stapeln den 3 dec för ca 200 personer på hotell Birger Jarl i Stockholm. Läs mer här.
 

Diplomerad handledare i BAM - Bättre Arbetsmiljö  
Oktober 2013
Malin Ung som håller kurser och utbildningar inom arbetsmiljö, bl a för Edge HR, är nu även Diplomerad handledare för utbildningen BAM, Bättre Arbetsmiljö. För att bli diplomerad handledare i Bättre Arbetsmiljö – BAM krävs först en två dagars handledarutbildning och sedan att få godkänt på tillhörande tester för diplomering. Diplomeringen utförs av Prevent.

Härligt fullspäckad vår!
Juni 2013

HR Skills har haft en fantastisk vår med många givande samarbeten och spännande uppdrag. Här följer ett urval.

Arbetsmiljöutbildningar hela landet Dina Försäkringar
HR Skills har under vintern genomfört en två-dagars utbildning i arbetsmiljö för Dina AB’s chefer i Stockholm. Cheferna som har en betydelsefull roll i arbetsmiljöarbetet ska förutom att känna till och kunna tillämpa lagar och föreskrifter också kunna stimulera och skapa förutsättningar för ett gott arbetsklimat samt undvika de största riskerna som t ex stress, mobbning eller konflikter. Under året fortsätter Dina Försäkringar att utbilda cheferna på sina lokalt verksamma bolag runt om i landet.

Ledarskapsutbildning hos Stockholms Ögonklinik
En ledarskapsutbildning med inriktning på effektiv kommunikation och tydligare ledarskap har påbörjats under våren och avslutas efter sommaren. Deltagare har varit verksamhetschefer och enhetschefer hos Stockholms Ögonklinik.

Utökat förtroende hos Tele2
I samarbete med ID Entity har HR Skills sedan 2011 hållit arbetsrättsutbildningar för cheferna i Tele2 Academy. Nu har samarbetet utvidgats och vi håller även arbetsmiljöutbildningar för chefer och arbetsmiljöombud. Vi är mycket glada för det utökade förtroendet!

Avslut mentorskapsprogram hos Nordea Finans
Maj 2013
I maj avslutades det mentorskapsprogram som startades upp för ett år sen för Nordea Finans alla chefer. Det var ett mycket uppskattat program för både adepter och mentorer och något som lyftes fram enligt utvärderingarna var möjligheten att få utbyta erfarenheter med någon utanför den egna organisation samt att få tid att reflektera över och utveckla sitt ledarskap. På avslutsträffen föreläste även Ulla-Karin Eldh Bobeck på temat ledarskap, grupputveckling och förändring.

Nytt samarbete med Edge HR
From hösten 2013 kommer HR Skills och Malin Ung att hålla öppna utbildningar i arbetsmiljö för chefer och arbetsmiljöombud i tjänsteföretag samt utbildningar i lönekartläggning för Edge HR. Vi ser fram emot ett spännande samarbete!

Strategiskt arbetsmiljöarbete hos Företagsuniversitetet
Sedan ett par år tillbaka har HR Skills hållit utbildningen Swedish Labor Law samt tre av tolv dagar i programmet Diplomerad HR-assistent på Företagsuniversitetet. Nu utökas samarbetet och vi kommer också att hålla Strategiskt arbetsmiljöarbete som en del av den 11 dagar långa diplomutbildningen för HR-chefer. Vi är stolta över det utökade förtroendet!

Gnesta småföretagare utvecklas

Maj 2013

Gnesta Företagsutveckling är ett kompetenshöjande projekt som riktar sig till regionens små- och soloföretagare som drivs av Gnesta kommun. Företagare och anställda erbjuds att växa i sina professionella roller för att framgångsrikt kunna driva företag.

Genom projektet, som finansieras av Europeiska Socialfonden (ESF), får företagarna en chans att ta del av utvecklande utbildningar och därmed bredda sin kompetens. Gnesta Företagsutveckling skapar möjligheter för företagarna att rusta sig för framtiden och att växa som företagare.

HR Skills är en av utbildarna i projektet och vi har hållit fyra dagar; Att rekrytera och anställa + lyckade intervjuer samt Praktisk arbetsrätt och personalarbete. Deltagarna var mycket nöjda med utbildningarna.

Dessutom höll vi en föreläsning om jämställdhet på en seminariedag i maj: Möjligheternas perspektiv - en dag om jämställdhet, tillgänglighet och mångfald. Fokus för föreläsningen var vilka möjligheter ger den lagstiftning som finns inom området och hur kan man koppla det till ett affärsdrivande tänk.
 

Summering av hösten 2012

Jan 2013

Det har varit en mycket händelserik och spännande höst för HR Skills. En summering av hösten visar på flera nya kunder och sammanlagt 26 utbildningsdagar genomförda:

· 3 Swedish Labor Law på engelska varav en via videokonferens

· 8 Rekrytering

· 4 Praktisk arbetsrätt för chefer/HR

· 6 dgr Arbetsrätt för Löneadministratörer inom ettårig YH utbildning

· 2 Processorienterad HR

· 3 Arbetsmiljö för chefer

Efter en avkopplande och skön julhelg ser vi nu fram emot en fortsatt bra vår med många givande samarbeten!

Ny kund: Mylan AB

Dec 2012

Under hösten har ett samarbete med Mylan, ett av världens ledande läkemedelsföretag, startats upp. Mylan erbjuder generiska och specialiserade läkemedel till kunder i mer än 140 länder. Mylan AB bedriver verksamhet i Norden, har huvudkontor i Stockholm och är en del av Mylan Inc. som grundades 1961.

Mylan AB i Stockholm har anlitat HR Skills för konsulttjänster under hösten bl a för översyn av personalpolicies etc.

Agneta Edberg, Managing Director Nordic Countries: "Vi har anlitat Malin och HR Skills för att hon har en perfekt profil och erfarenhet för det arbete som behövdes hos oss. Hittills har samarbetet fungerat väldigt bra, och vi forsätter samarbetet under 2013"

Arbetsrättsutbildning populärt - nu utbildat över 300 personer!

Aug 2012

HR Skills, som nu har utbildat över 300 personer i arbetsrätt, har fått mycket uppskattning för dessa utbildningar för att de är så praktiskt inriktade och verklighetsnära. 3 oktober kör vi igen det årliga arbetsrättsseminariet för HR som är en uppfräschning och uppdatering av arbetsrätten inklusive genomgång av de senaste ändringarna samt vilka förslag och propositioner som är på gång. Seminariet genomförs i samarbete med ID Entity. Läs mer här>>

Exklusivt nätverk startar "Working as a foreign manager in Sweden"

Juni 2012

I samarbete med bl a ID Entity startar vi upp ett exklusivt nätverk för utländska chefer i september. Nätverket innehåller 5 träffar under ett år med varierande teman. Första träffen i september tar upp den svenska arbetsrätten som ju, speciellt för utländska chefer, är oerhört komplex och ibland svår att förstå. Läs mer här>>

Mentorprogram för chefer inom Nordea Finans Sverige

Juni 2012

Nordea Finans, som under ett antal år haft en ledande roll som finansbolag i Sverige, erbjuder ett brett sortiment av produkter. Till exempel leasing, avbetalning, fakturabelåning, kontraktsbelåning och kort- och konsumentkrediter. Nordea Finans Sverige AB (publ) är ett helägt dotterbolag till Nordea Bank AB (publ).

Nu satsar Nordea Finans Sverige på ett internt mentorprogram som en metod för professionell och personlig utveckling för alla sina chefer. Mentorprogrammet syftar bl a till att utöka nätverket inom koncernen, stärka ledarskapet och synliggöra karriärvägar.

Det är ett ettårigt program som startat nu under våren och HR Skills är mycket stolta över att få samarbeta med Nordea Finans i detta spännande projekt!

Ökad fokus på kompetens hos Cloud Nine

Maj 2012

Cloud Nine är en av Sveriges största oberoende helhetsleverantörer av digital kommunikation i form av webbbaserade och mobila lösningar där alla nödvändiga kompetenser finns samlade för att kunna realisera, driva och utveckla en framgångsrik digital närvaro.

I linje med sina företagsmål; att var en utvecklande arbetsgivare och ha engagerade och passionerade medarbetare, ökar nu Cloud Nine fokus på kompetens och kompetensutveckling.

Cloud Nine har utsett Kompetensansvariga för kompetensområdena inom företaget, t ex projektledning, systemutveckling osv. Medarbetare inom ett visst kompetensområde har numera en Kompetensansvarig som de diskuterar sina individuella utvecklingsmål och sin utvecklingsplan med, en ansvarig som är kunnig och uppdaterad inom det specifika kompetensområdet och vet vad som behövs. Kompetensansvariga har förstås ett nära samarbete med Teamcheferna som har det formella personalansvaret.

Att säkerställa kompetens är strategiskt viktigt för Cloud Nine och den här satsningen har verkligen uppskattats av medarbetarna som nu i vår haft sitt första "Kompetenssamtal". HR Skills är mycket glada att vi har fått samarbeta med Cloud Nine i denna satsning.

Swedish Labor Law - nu över 200 deltagare
Februari 2012
Utbildningen Swedish Labor Law, som HR Skills utvecklat och hållit ett antal både öppna och företagsanpassade under de senaste åren, har nu sammanlagt haft över 200 deltagare. Många utländska chefer och HR-medarbetare vill lära sig mer om den svenska arbetsrätten, ansvaret man har som arbetsgivare och vad fackens roll egentligen är. Vi är jättestolta över att få vara med och höja kompetensen om svensk arbetsrätt.

HR Skills tänder en stjärna

December 2011
Som ett stort tack för alla fantastiskt givande samarbeten och kontakter under året har HR Skills valt att tända en stjärna på Rädda Barnens stjärnhimmel, istället för julkort och julgåvor. Därmed har vi bidragit till arbetet för barn i utsatta situationer i Sverige och världen. Klicka här för att besöka vår stjärna, där kan du också tända en egen.
God Jul!

Framsteg satsar på HR
December 2011
Framsteg är experter på beslutsstöd och underhåll och skräddarsyr helhetslösningar utifrån kundens behov – från förstudie och utveckling till implementering och förvaltning. Framsteg består av 50 talangfulla och motiverade medarbetare och har kontor i Stockholm, Göteborg och Helsingborg.

Framsteg är ett framgångsrikt, prestigelöst och öppet företag som erbjuder mycket frihet under ansvar till sina medarbetare och tror på kombinationen av ett sunt privatliv och ett utmanande och utvecklande yrkesliv. HR Skills och Malin Ung har fått äran att arbeta med HR-frågorna hos Framsteg, vilket vi är mycket stolta och glada över.

Swedish Labor Law - for non-Swedish managers
November 2011
Chefers bristande kunskap i arbetsrätt leder ofta till missnöje från både medarbetare och fack samt skadeståndskrav. För utländska chefer är det ännu svårare att förstå den svenska modellen, hur samarbetet med facket fungerar samt ansvaret chefen har som arbetsgivarrepresentant.

HR Skills tillsammans med ID Entity erbjöd återigen den populära heldagskursen i praktisk arbetsrätt på engelska den 24 november. Kursen har ett praktiskt fokus och utgår från de vanligaste personalfrågorna som hamnar på chefens skrivbord i det dagliga arbetet. Kursdeltagarna var mycket nöjda med den intensiva dagen som förutom teori också innehöll mycket diskussioner och övningar.

Stockholms Ögonklinik ny kund
Oktober 2011
Stockholms Ögonklinik, som är Sveriges största privata ögonklinik, erbjuder förstklassig specialistvård inom de flesta områden som berör ögonen för patienter med remiss såväl som för privatpatienter utan remiss. Stockholms Ögonklinik har nu anlitat Malin Ung och HR Skills bl a för en heldagsutbildning i praktisk arbetsrätt för klinikens chefer och ledare. Punkter som medbestämmande, att ingå och att avsluta anställning, arbetstid, ledigheter och arbetsmiljö stod på agendan och det blev en intensiv dag med mycket diskussioner och reflektioner.
"Det här var mycket nyttigt!" kommenterade en deltagare.

Mycket uppskattat arbetsrättsseminarium för HR

September 2011
En mindre exklusiv grupp träffades 28 september för att uppdatera och repetera sina kunskaper inom arbetsrätten. Att få inblick i de senaste nyheterna och vilka förändringar som är på gång stod också på agendan. Under ledning av Malin Ung varvades teori med många praktiska case, mycket dialog och erfarenhetsutbyte under dagen och deltagarna var mycket nöjda. Seminariet fick helhetsbetyget 4,8 av 5 möjliga, här är några kommentarer från utvärderingarna:

"Mycket bra innehåll, många bra och konkreta exempel."
"Bra att vi inte var så många, det gav intressanta diskussioner och givande erfarenhetsutbyten."

"Läraren var kompetent, tydlig och pedagogisk, och det var en behaglig takt under dagen."

"Kursmaterialet var tydligt och bra, bra med case."

Seminariet genomfördes i samarbete med ID Entity.

Malin Ung lärare i FEI:s ettåriga YH-utbildning Löneadministratör
Augusti 2011
Företagsekonomiska Institutet (FEI) är sedan länge ett av Sveriges mest välkända utbildningsföretag. FEI anordnar utbildning inom en mängd högaktuella ämnesområden som t ex: Personal/HR, Projektledning, Ledarskap, Marknadsföring, Affärskommunikation, Ekonomi och IT. FEI erbjuder allt från korta intensiva kurser till avancerade utbildningsprogram, sammanlagt över 300 studietillfällen under det kommande året.

Yh-utbildningen Löneadministratör som startar första gången denna hösten anordnas på uppdrag av Myndigheten för yrkeshögskolan. Utbildningen omfattar 200 YH-poäng, vilket innebär 40 veckors heltidsstudier (två terminer) inklusive 9 veckors praktik. Schemalagd undervisning i skolan omfattar 15-20 timmar per vecka, utöver detta krävs litteraturinläsning samt självstudier och grupparbete. Efter genomgången utbildning och godkänd tentamen ska den studerande kunna arbeta som löneadministratör.

Utbildningen innehåller arbetsrätt, praktisk och fördjupad löneadministration, lönebokföring samt skatter och avgifter. HR Skills och Malin Ung har fått i uppdrag att hålla arbetsrättsdelen i utbildningen som omfattar 15 YH-poäng, vilket vi är mycket glada och stolta över.

Otroligt händelserik vår

Juli 2011

Första halvan av 2011 har varit otroligt spännande och givande, stort tack till alla kunder och samarbetspartners som gör det möjligt! Här kommer en sammanfattning över våren:

Utbildning av:

 • ca 50 chefer i Swedish Labor Law i Stockholm, Jönköping och Finland
 • ca 50 HR-assistenter i Rekrytering och Processorienterad HR
 • ca 20 chefer/HR i Arbetsrätt på svenska
 • ca 15 chefer i Arbetsmiljö

Dessutom:

 • Ny utbildning: Upphandla och implementera IT för HR
 • Ombildning till aktiebolag och namnbyte
 • Intervjuad av "The Local"
 • Ny tjänst: "Train the trainer"-koncept för internutbildare
 • Avslut av HR-info/intranätprojekt med en koncern med 19 dotterbolag i Sverige
 • Lunchseminarium på KTH:s karriärvecka för studenter
 • Rekordmånga besökare, 125 st, på hemsidan under maj månad
 • Nytt samarbete inför hösten klart med ett av Sveriges mest välkända utbildningsföretag, mer info kommer...

Praktisk arbetsrätt överträffar målet i Tele2 Academy

Juni 2011

"Vi har som mål i Tele2 Academy att 80 % av våra deltagare ska bedöma utbildningen som utmärkt eller mycket bra, denna utbildning överträffade målet - hela 87 % tyckte att den var utmärkt eller mycket bra." Läs mer här!

"Swedish Labor Law" populär

Maj 2011

Det är stor efterfrågan på utbildningen i arbetsrätt, både öppna och företagsanpassade. Den senaste hölls på engelska för både chefer och HR-specialister i samarbete med ID Entity och fick toppbetyget 5.0.

Sagt av deltagare:

"Focusing on the most important, informative and well structured."

"Comprehensive. Covered everything I wanted it to."

"The trainer was experienced and pedagogical."

"Very professional trainer, and passionate."

HR Skills på KTH:s Karriärvecka

April 2011

"I huvudet på en rekryterare" höll Malin Ung som lunchseminarium på KTH:s Karriärvecka för ett trettiotal studenter. Se filmen här!

Focus HR ombildas till HR Skills

Mars 2011

Focus HR ombildar till aktiebolag och byter namn till HR Skills Stockholm AB.

Nytt samarbete med AAC Global
Februari 2011
HR Skills har träffat ett samarbetsavtal om utbildning med AAC Global, vilket vi är mycket glada för. AAC Global är den ledande experten inom flerspråkig kommunikation i Norden och förutom utbildningar i bl a språk, kommunikation och ledarskap erbjuder de också översättning, textredigering, konsultation mm. AAC Global grundades 1969 och de har kontor i Finland, Sverige, Danmark, Norge, Ryssland, Kina samt Storbritannien.

The key to hiring and firing in Sweden

Januari 2011

The Local som är en hemsida med svenska nyheter på engelska, har intervjuat Malin Ung om kursen i svensk arbetsrätt som hon håller i samarbete med Företagsuniversitetet.
Läs hela artikeln här!

Utökat förtroende hos Företagsuniversitetet

December 2010

HR Skills har fått i uppdrag att hålla de nya blocken "Rekrytering" och "Processorienterat personalarbete" i Företagsuniversitetets program Diplomerad Personalassistent. Det populära programmet som är 12 dagar långt kommer att köras ett antal gånger under våren. Målet med utbildningen är att kunna bedriva ett framgångsrikt och strukturerat personalarbete och innehåller förutom ovanstående även områdena personalfunktionens roll & ansvar, arbetsrätt, arbetsmiljö, personalekonomi, samtal & kommunikation samt förändring.

Lyckad utbildning i svensk arbetsrätt
December 2010
Både chefer och HR-specialister deltog i heldagsutbildningen Swedish Labor Law – for non-Swedish managers som hölls i samarbete med ID Entity nyligen. Utbildningen innehöll bl a den svenska modellen med fackliga relationer, medbestämmande och kollektivavtal, vad som är viktigt att tänka på när man rekryterar och anställer, hur det går till när arbetsgivaren säger upp samt vilka regler som gäller kring arbetstid och alla ledigheter i Sverige.

Det var en mycket uppskattad dag som fick betyget 4,5 av 5 och här är några kommentarer från deltagarna:

"Excellent overview, good practical examples."

"I have a better understanding of the Swedish Labor Law and collective agreements now."

"Interesting mix of discussion and case studies."

"Very good trainer; responsive to questions."

Ny kund: Renapharma-Vifor

November 2010
Renapharma-Vifors filosofi grundar sig främst på att sprida kunskap inom områden som hittills varit förbisedda och underdiagnosticerade inom vården. Framförallt arbetar de med järnbrist och järnbristanemi och marknadsför och bedriver forskning på de intravenösa järnpreparaten Ferinject® och Venofer®. Renapharma-Vifor bedriver verksamhet i Norden och har sitt huvudkontor i Uppsala. HR Skills har fått äran att stötta Renapharma-Vifor med deras HR-frågor och det är vi mycket glada för.

GE Healthcare utbildar sina utländska chefer

Oktober 2010
GE Healthcare har drygt 45 000 anställda i världen och närmare 2 000 av dessa finns i Sverige. De har utländska personer, i Sverige och utanför, som är chefer med personalansvar för medarbetare i Sverige.

Nu görs en satsning på att utbilda dessa utländska chefer i den svenska arbetsrätten för att ge dem kunskaper och verktyg för att kunna utöva sitt ledarskap i Sverige på ett lagenligt och korrekt sätt. HR Skills har fått äran att hålla dessa utbildningar under hösten och våren, som både genomförs på plats i Uppsala samt via webkonferens, vilket vi är jätteglada för.

Att anställa som småföretagare - Malin Ung inbjuden som talare

Oktober 2010

Mentor Eget Företag som drivs av Almi Företagspartner och NyföretagarCentrum, höll två nätverksmöten i början på oktober där ca 100 mentorer och adepter samlades under temat "Att växa i olika former". Malin Ung var inbjuden som en av de fyra talarna och pratade om vad som är viktigt att tänka på om man vill växa och expandera genom att anställa personal. Kvällarna var lyckade och alla ivriga ny- och småföretagare hade många frågor de ville ha svar på när det efter föreläsningarna var paneldebatt.

HR Skills - kursledare på Företagsuniversitetet

Augusti 2010

9 november höll Malin Ung utbildningen "Svensk arbetsrätt för utländska chefer" som en öppen kurs i Företagsuniversitetets regi.

Malin Ung - expert i tidningen Driva Eget

Juni 2010

I senaste numret av Driva Eget tog de upp svårigheterna för en soloföretagare att anställa sin första medarbetare. Malin Ung på HR Skills blev tillfrågad om sina fem bästa anställningsråd.

Ny kund - Blueberry Lifestyle AB

Maj 2010

Blueberry har skapats utifrån en vision om en liten "må-bra-fabrik", med ett holistiskt perspektiv på människan och livet. Med inspiration hämtad från London/N.Y/L.A, är Blueberrys intention att göra hälsa och hälsokost lite modernare, lite snyggare och framförallt mer inspirerande.

Blueberry erbjuder idag en hälsooas med nya och trendiga hälsoprodukter, en juice-/smoothiebar och en butik/kafe - alla tre i Stockholm. HR Skills har fått äran att bistå Blueberry löpande med HR-frågor och det är vi mycket stolta över.

Att hitta nålen i höstacken – att rekrytera & anställa

Maj 2010

I samarbete med Affärsverkstan har HR Skills haft en heldagskurs med konkreta tips, verktyg och färdigheter för att kunna rekrytera snabbare, med högre kvalitet och till en lägre kostnad. Kursen var väldigt uppskattad av de småföretagare som deltog och fick helhetsbetyget 4,8 av 5.

Cheferna hos Proxima har verktyg som underlättar

April 2010

Proxima har tillsammans med HR Skills arbetat intensivt under hösten 2009 med att kartlägga samtliga HR-processer samt revidera och formulera nya HR-rutiner, riktlinjer och policyer. Allt detta har sedan samlats i ett nytt webbaserat IT-stöd för cheferna, Wise Chefsportal som underlättar för cheferna att arbeta på ett enklare, mer genomtänkt och professionellt sätt med sina medarbetare. I samband med lanseringen genomförs nu ett utbildningsprogram för att hjälpa cheferna att utveckla gamla och nya kompetenser som linjechefer. Proximas chefer får verkligen de bästa förutsättningarna för att vara riktigt bra chefer. Uppdraget genomfördes i samarbete med Wise Consulting.

Att anställa - lyckat seminarium, fick betyg 4 av 5

Mars 2010

HR Skills seminarium "Att anställa" 11 mars var väldigt lyckat! Över 30 småföretagare kom och lyssnade till vad som är viktigast att tänka på när man ska bli arbetsgivare och anställa, bl a diskuterades Skatteverkets krav, om LAS är så hemsk egentligen, samt vilka steg i rekryteringsprocessen som är de allra viktigaste. Det var många frågor under seminariet vilket var fantastiskt roligt, och de flesta stannade också kvar för mingel och nätverk i de fina lokalerna på Sidenväverimuseet. Affärsverkstan som var arrangör bjöd också på kaffe och smörgåsar med hembakt bröd.

Vår kund Mackmyra Svensk Whisky

Mars 2010

Mackmyra Svensk Whisky, som är det enda svenska whiskydestilleriet, grundades 1999 av åtta svenskar som var vänner sedan studietiden. De ville skapa en svensk whisky, unik i karaktär och kvalitet. Drygt tio år senare har de gjort detta – och mycket mer. Mackmyra Svensk Whisky, som idag har ca 55 medarbetare, anlitar en konsult från HR Skills för att arbeta med HR-frågorna. HR Skills är mycket stolta över detta uppdrag och glada att ha Mackmyra Svensk Whisky som kund.

Ny samarbetspartner - Affärsverkstan

Februari 2010

Affärsverkstan är ett affärsnätverk av kvalificerade konsulter som vänder sig till dig som vill göra fler och bättre affärer. Affärsverkstan erbjuder både öppna och anpassade kurser, workshops, seminarier och konsulttjänster och jobbar efter devisen "mycket verkstad och litet snack". HR Skills kommer att hålla kurser i Affärsverkstans regi kring att rekrytera och anställa.

Ny utbildning - Svensk arbetsrätt för utländska chefer

Januari 2010

Utländska chefer som arbetar i Sverige eller har medarbetare som är lokaliserade i Sverige, upplever ofta att den svenska arbetsrätten är komplicerad och svår att förstå. HR Skills har tagit fram en kurs speciellt för utländska chefer där vi går igenom de grundläggande bitarna inom arbetsrätten; anställningen - att anställa och att säga upp, medbestämmande - kollektivavtalen och fackens roll, arbetstider, arbetsmiljö, diskriminering, alla ledigheter och frågor kring lön och lönesättning.