Utvecklingssamtal
Utvecklingssamtal kan vara ett mycket kraftfullt verktyg i chefsarbetet. Hur man planerar, genomför och följer upp konstruktiva utvecklingssamtal tar vi upp, bl a knyta samtalet till verksamheten, bedöma kompetens, samtalsmetodik, återkoppling samt risker och fallgropar.