Rekrytering
De viktigaste framgångsfaktorerna för en lyckad rekrytering genom hela processen tas upp; från att ta fram en kravprofil, göra urval, intervjua, ta referenser till introduktion av den nyanställde. Vi tittar också på de legala aspekterna och vad som är viktigt att tänka på när man tackar nej till kandidater.