Praktisk arbetsrätt
Vi erbjuder givetvis Swedish Labor Law även på svenska. Utbildningen innehåller de grundläggande bitarna inom arbetsrätten; att anställa och att säga upp en anställning, medbestämmande - kollektivavtalen och fackens roll, arbetstider, arbetsmiljö, diskriminering, alla ledigheter samt frågor kring lön och lönesättning.

 

Utbildningen har ett praktiskt fokus och utgår från verkliga situationer snarare än paragrafer.