Kompetensförsörjning
Hur kan man arbeta systematiskt för att försörja verksamheten med rätt kompetens? Vi går igenom kompetensförsörjnings-processen och dess olika steg: behovsanalys utifrån verksamhetsmålen, kartläggning av nuvarande kompetens, resultat/gap, utveckling av kompetens samt utvärdering av processen.