IT för HR
Den här kursen vänder sig till dig som arbetar med HR och som har behov av att lära dig mer om IT, speciellt kring IT-stöd för HR och hur man väljer system, upphandlar och implementerar i verksamheten på ett lyckosamt sätt. Förutom att du får grundläggande IT-kompetens går vi igenom ett IT-projekts olika faser från kravställande till implementation och förvaltning. Vi pratar också om hur vi på HR använder t ex intranätet eller sociala medier på bästa sätt.