tjänster

Utbildningar

HR Skills erbjuder företagsanpassade utbildningar, workshops och föreläsningar. Läs gärna referenser från tidigare genomförda utbildningar.

Exempel på utbildningar:

 • Ny som chef & ledare
 • Arbetsrätt för chefer
 • Arbetsmiljö för chefer/skyddsombud
 • Swedish Labor Law
  - for non-Swedish managers
 • Kommunikation & svåra samtal
 • Förändringsledning
 • Processorienterad HR
 • Avtala om avslut av anställning
 • Utvecklingssamtal
 • Att hantera misskötsel
 • "Vi är alla varandras arbetsmiljö" för medarbetare
 • Train the trainer - internlärarutbildning

Konsultstöd

Vi erbjuder även ett antal olika tjänster som HR-konsult. Läs gärna referenser från några av tidigare genomförda konsultuppdrag.

Exempel på uppdrag och projekt:

 • Coachning chefer/HR medarbetare
 • Mentorprogram
 • Personalchef på deltid
 • High Potentials program
 • Kultur & värderingsarbete
 • Kartläggning/utveckling av HR-processer
 • Personal-/chefshandbok på intranätet
Malin Ung