hr-konsult vid behov

Vifor Pharma Norden, som är en del av Galenica Group, är ett mindre företag som marknadsför och bedriver forskning på de intravenösa järnpreparaten Ferinject® och Venofer®. Vi bedriver verksamhet och har medarbetare i Norden och vi har vårt huvudkontor i Kista.

Eftersom HR-frågor är viktiga för oss, har vi valt att knyta till oss den kompetensen som vi kan avropa vid behov. Valet föll på HR Skills och Malin Ung efter goda rekommendationer och nu har vi samarbetat i cirka ett år. Malin har hjälpt oss med ett antal olika arbetsuppgifter och projekt som har varit av olika karaktär, t ex lönerevisionsprocessen, anställnings- och konsultavtal inom Norden, allmänna HR-frågor och en stor del arbetsrättsliga frågor och processer, framför allt i samband med omorganisation.

Malin är kunnig, har stor erfarenhet och är lätt att samarbeta med. Jag kan med glädje rekommendera Malin och HR Skills!

Håkan Fröderberg
VD/General Manager
Vifor Pharma Nor

Håkan Fröderberg