personalchef på deltid

Under 16 månader var Malin vår Personalchef på deltid och hennes arbetsuppgifter var bl a bollplank och stöd till chefer, organisationsförändringar, facklig samverkan, lönerevision, revidering av personalhandbok och löpande personalärenden. Dessutom har hon under denna tid byggt upp och skapat rutiner för personalarbetet samt startat en utbildningsserie för våra teamledare i Kalmar.

Malin har utfört sitt arbete mycket tillfredsställande; hon är noggrann och presterar väl även under press. Hon är lyhörd och har mycket god förmåga att samarbeta med olika typer av människor.

Kent Edlund
VD
Teleadress

"Hon har varit en mycket uppskattad arbetskamrat och vi är helt enkelt jättenöjda!"