Vi är alla varandras arbetsmiljö!

På Finance på Tele2 i Kista är vi ca 75 medarbetare. Vi ville öka allas kunskap och förståelse kring arbetsmiljöfrågor i vardagen och hur vi alla kan påverka varandras arbetsmiljö. Med huvudfokus på de psykosociala frågorna anlitades ID Entity och Malin Ung under en halvdag som föreläsare på Finance årliga konferens. Under halvdagen varvades teori med flera mycket nyttiga gruppövningar som var väldigt uppskattade. Satsningen var lyckad och vi har sett resultat genom en klar förbättring i upplevd arbetsmiljö i den årliga medarbetarundersökning som genomförs på Tele2.

Vi ville samarbete med Malin för hennes djupa kunskap om ämnet samt hennes pedagogiska och intressanta föreläsningar som på ett bra sätt blandade teori och praktik. Trots att ämnet arbetsmiljö är ett relativt svårt ämne att ta till sig blev dagen både full av skratt men framförallt kunskap och ökad förståelse för att vi tillsammans måste hjälpas åt att skapa vår egen arbetsmiljö.

Jag träffade Malin första gången på en kurs som hon höll på Tele2. Jag uppskattade hennes lugna och förtroendeingivande sätt så mycket att jag valde att anlita henne på min årliga konferens för Finance. Jag ger henne mina varmaste rekommendationer.

Åsa Källenius
CFO
Tele2 Sverige AB