Kartläggning HR-processer & implementation IT-stöd

Malin har tillsammans med vår personalavdelning arbetat intensivt med att kartlägga våra HR-processer samt reviderat och formulerat nya HR-rutiner, riktlinjer och policyer. Parallellt med det arbetet har hon hjälpt oss med implementering och lansering av ett IT-stöd kring HR-processerna för våra chefer - Chefsportalen. Malin har varit vår webbredaktör och har hjälpt oss att bygga upp Chefsportalen i verktyget EPiServer.

Malin har med en tuff tidsplan på ett imponerande sätt fått alla bitarna på plats. Malin har en unik kombination av kompetenser som hon använt i detta uppdrag; hon har en bred kunskap inom både HR och IT, hon är en mycket duktig pedagog, en skicklig webbredaktör och en välformulerad skribent.

Med sitt lugna och metodiska tillvägagångssätt har hon också gett oss ny kunskap och flera tips kring struktur, ordning och planering. Malin har visat en stor portion ödmjukhet för sitt uppdrag och för oss som kund och hon är varmt välkommen tillbaka till oss på Proxima!

Manni Henningsson
Personalchef
Proxima koncernen

Manni Henningsson