perfekt profil och erfarenhet

Under hösten 2012 har ett samarbete med Mylan, ett av världens ledande läkemedelsföretag, startats upp. Mylan erbjuder generiska och specialiserade läkemedel till kunder i mer än 140 länder. Mylan AB bedriver verksamhet i Norden, har huvudkontor i Stockholm och är en del av Mylan Inc. som grundades 1961. Mylan AB i Stockholm har anlitat HR Skills för konsulttjänster under hösten bl a för översyn av personalpolicies etc.

Vi har anlitat Malin och HR Skills för att hon har en perfekt profil och erfarenhet för det arbete som behövdes hos oss. Hittills har samarbetet fungerat väldigt bra, och vi forsätter samarbetet under 2013.

Agneta Edberg
Managing Director Nordic Countries
Mylan AB

Agneta Edberg