Personalchef på deltid, Mackmyra Svensk Whisky

Vi anlitar HR Skills och Malin som vår personalchef på deltid och det har vi gjort i ca 1,5 år. Vi är ett företag i starkt tillväxt och Malin sköter alla våra löpande HR-frågor; rekrytering, rutiner/policyer, arbetsmiljöarbete, lönerevision och stöd till cheferna etc. Malin har också arbetat med projekt som byte av lönebyrå och införande av webbaserat tid- och reseräkningssystem."

 

Förutom att hon är mycket kompetent och erfaren, är Malin en handlingskraftig person som får saker ur händerna och tar stort ansvar. Hon är också mycket förtroendeingivande och omtyckt i hela organisationen. Det fungerar alldeles fantastiskt bra!

 

Guje Larshans
Ekonomichef
Mackmyra Svensk Whisky

"Hon är också mycket förtroendeingivande och omtyckt i hela organisa-tionen. Det fungerar alldeles fantastiskt bra!"