Swedish Labor Law - för utländska chefer

Inom GE Healthcare Bio-Sciences AB har vi utnyttjat Malin Ung som kursledare när det gäller att utbilda våra utländska chefer i svensk arbetsrätt. Detta var en satsning som vi gjorde vid några tillfällen under 2010.

 

Malin genomförde utbildningarna på ett utmärkt sätt. Innehållet var mycket pedagogiskt upplagt och lätt att förstå. Våra utländska chefer har nu en betydligt bättre insikt om och vad de behöver tänka på i egenskap av chefer för att vara proaktiva och inte bryta mot några regler vad gäller den svenska arbetsrätten. Vi kan därför varmt rekommendera Malin Ung och hennes koncept.

 

Karin Källman Svärd
HR Manager
GE Healthcare Bio-Sciences, Uppsala

"Våra utländska chefer har nu en betydligt bättre insikt om och vad de behöver tänka på i egenskap av chefer för att vara proaktiva och inte bryta mot några regler vad gäller den svenska arbetsrätten."

Karin Källman Svärd
Karin Källman Svärd