företagsanpassad arbetsmiljöutbildning för chefer och medarbetare

Dina federationen  består av 15 lokala försäkringsbolag med kontor på nära 80 platser runt om i landet som samverkar under det gemensamma varumärket Dina Försäkringar. Dina-bolagen försäkrar privatpersoner, djur, lantbrukare, små och medelstora företag. Dina Försäkringar är idag landets sjätte största försäkringsgivare inom sakförsäkringar.

Vi valde att utbilda alla chefer och skyddsombud i federationen inom området arbetsmiljö under två heldagar 2012 och 2013. För oss är det viktigt att våra chefer kan arbeta förebyggande och aktivt med arbetsmiljöfrågor, inte minst för att arbetsmiljöfrågor är en naturlig och självklar del i ledarskapet.

Utbildningen som HR Skills erbjuder anpassades efter våra önskemål och blev på så sätt skräddarsydd, den täckte dels de teoretiska delarna men knöt också an till de psykosociala frågor som mångt och mycket handlar om ledarskap i vardagen.

Vi har nu under 2014 valt att gå vidare och utbilda även medarbetare i arbetsmiljö eftersom vi alla är delaktiga i den arbetsmiljö vi skapar. Vi är ju varandras arbetsmiljö.

Malin Ung som utförde utbildningen är väldigt kunnig och bra på att skapa engagemang. Hon lyckades också med konststycket att skapa känslan av att arbetsmiljöarbete är något kul och viktigt. Vi ger gärna Malin våra allra varmaste rekommendationer.

Christine Näsholm
HR chef
Dina Försäkringar AB

Christine Näsholm