HR-konsult Blueberry Lifestyle

Malin Ung kom in på Blueberry i ett expansivt skede, då det akut behövdes professionell uppbackning och förstärkning på HR-sidan. Tanken var att Malin skulle bistå företaget med hjälp i vissa frågor allt eftersom de dök upp, men Malins oerhörda engagemang och kompetens, i kombination med ett enormt driv, gjorde att hon kom att ansvara för de formella HR-bitarna på deltid.

 

Malin hjälpte företaget att se över rekryteringsprocessen (inklusive nyrekryteringar), avtalsbitar, lönestruktur, personalhandbok m.m. och har kontinuerligt kommit med värdefull input i sammanhanget; det perfekta bollplanket! Dessutom har Malin hjälpt oss att revidera dokument där behovet funnits. Vidare så har Malin varit länken mellan Blueberry och lönebyrån och har ansvarat för att korrekta löner betalats ut varje månad.

 

I samband med rekryteringen av en ansvarsroll inom HR på Blueberry har Malin varit en enorm tillgång i introduktionen av denna. I detta sammanhang har hon även bidragit med en internutbildning i arbetsrätt. Även detta till vår största belåtenhet! Malin har en imponerande förmåga att få de mest formella ämnen att bli intressanta, lättfattliga och färgglada! Här kom Malins fantastiskt pedagogiska ådra fram på ett tydligt sätt. När denna nya roll är ordentligt introducerad kommer Malin att kunna kliva av sitt deltidsuppdrag.

 

Malin är oerhört fokuserad och strukturerad i allt hon gör och är alltid väl förberedd inför varje nytt arbetspass. Vi värdesätter Malins driftighet, tydlighet och självständighet och imponeras av hennes unika förmåga att smälta in i precis alla typer av sammanhang; hennes varma, behagliga och förtroendeingivande personlighet går verkligen hem hos alla i organisationen. Malin är dessutom oerhört lojal och pålitlig, men framförallt professionellt närvarande i allt hon tar sig för.

 

Vi kommer alltid rekommendera Malin å det varmaste!

 

Hélène Welander
HR ansvarig
Blueberry Lifestyle AB

"Det värsta är att har man väl fått in denna härliga konsult i organisationen vill man aldrig släppa henne!  Malin är flexibel och innovativ och ser alltid möjligheter snarare än hinder."

Hélène Welander