Mer om Malin

Jag har en bred erfarenhet av att utbilda och arbeta med kompetens- och personalfrågor i olika företag och branscher i mer än 20 år. Jag har även arbetat med kvalitets- och verksamhetsutveckling samt IT-stöd för HR under flera år. Jag är utbildad personalstrateg, drivs av affärsmannaskap och utveckling samt har ett processorienterat arbetssätt. De senaste åren har jag utbildat över 1000 chefer och medarbetare!

Både som konsult och anställd har jag tidigare verkat i roller som:

 • HR Direktör
 • Utbildare
 • Kursledare
 • Projektledare
 • Kompetensutvecklare
 • Personalchef
 • HR-expert
 • Personalutvecklare
 • HR-konsult

hos företag och organisationer som bl a Enfo, Nordea Finans, EdgeHR, Företagsekonomiska Institutet, ID Entity, Framsteg, Dina Försäkringar, Electrolux, GE Healthcare, Företagsuniversitetet, Mackmyra Svensk Whisky, Volvo Cars, Pharmacia, Saab, Landstinget Sörmland, ITT, Wise Group, Effnet och Agresso.

Jag har också varit mentor i Stockholms Universitets mentorprogram för studenter som läser PAO-programmet, samt gruppledare för deltagare i utbildningen Ledarskap och kommunikation hos

Dale Carnegie.

Exempel på vidareutbildning genom åren:

 • Förändringsledning
 • Leadership & Management
 • Arbetsrätt
 • Ledarskap & Kommunikation
 • Handledarutbildning BAM, Bättre Arbetsmiljö
 • Affärsinriktat personalarbete
 • Praktisk Pedagogik & Lärarträning
 • Team Leadership
 • Arbetsmiljö
 • EpiServer
 • Verksamhetsutveckling med fokus på kvalitet
 • Företagsekonomisk vidareutbildning
 • Product Management
 • Handledarutbildning i Ständiga förbättringar
 • Projektledning